μονόδρομος

Μεταφράσεις

μονόδρομος

(mo'noðromos)
ουσιαστικό αρσενικό
δρόμος μιας κατεύθυνσης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close