μοργανατικός

Μεταφράσεις

μοργανατικός

morganatic

μοργανατικός

morganatique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close