μορφασμός

Μεταφράσεις

μορφασμός

grimace, grin, wincegrimace (morfa'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
γκριμάτσα κάνω ένα μορφασμό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close