μορφώνω

Μεταφράσεις

μορφώνω

educate, shape, train (mor'fono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
προσφέρω μόρφωση σε κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close