μοσχαράκι

Μεταφράσεις

μοσχαράκι

vealтелеkalf小牛veaukalvالعجلעגלvitellocielętele小牛Kalbkalv (mosxa'raci)
ουσιαστικό ουδέτερο
το μικρό μοσχάρι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close