μοτέρ

Μεταφράσεις

μοτέρ

モーターมอเตอร์모터 (mo'ter)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
ο κινητήρας
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close