μουγκρητό

Μεταφράσεις

μουγκρητό

beuglement, meuglementmoan (muŋgri'to)
ουσιαστικό ουδέτερο
ο ήχος άγριου ζώου
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close