μουκανίζω

Μεταφράσεις

μουκανίζω

beugler, meugler, mugir
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close