μουλάς

Μεταφράσεις

μουλάς

mullah
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close