μουσάτος

(προωθήθηκε από μουσάτη)
Μεταφράσεις

μουσάτος

(mu'satos) αρσενικό

μουσάτη

(mu'sati) θηλυκό

μουσάτο

bearded (mu'sato) ουδέτερο
επίθετο
που έχει μούσι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close