μουσούδι

Μεταφράσεις

μουσούδι

nose (mu'suði)
ουσιαστικό ουδέτερο
μουσούδα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close