μουτζούρα

Μεταφράσεις

μουτζούρα

smudge

μουτζούρα

rature, tache
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close