μουτρώνω

Μεταφράσεις

μουτρώνω

(mu'trono)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
δείχνω σε κπ πως είμαι θυμωμένος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close