μουχρός

Μεταφράσεις

μουχρός

dark, dull, dusky
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close