μοχθώ

Μεταφράσεις

μοχθώ

labour, toil
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close