μούγκρισμα

Μεταφράσεις

μούγκρισμα

beuglement, meuglement ('muŋgrizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
μουγκρητό
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close