μούδιασμα

Μεταφράσεις

μούδιασμα

numbnessengourdissement麻木онемение麻木마비entumecimientodomningarintorpidimentofølelsesløshedخدرTaubheitsgefühlgevoelloosheidしびれ ('muðjazma)
ουσιαστικό ουδέτερο
παροδική παράλυση
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close