μούσκεμα

Μεταφράσεις

μούσκεμα

('muscema)
ουσιαστικό ουδέτερο
βρέχομαι
αποτυχαίνω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close