μούσμουλο

Μεταφράσεις

μούσμουλο

nèfleloquat, medlar ('muzmulo)
ουσιαστικό ουδέτερο
φρούτο, ο καρπός της μουσμουλιάς
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close