μούτρο

Μεταφράσεις

μούτρο

face ('mutro)
ουσιαστικό ουδέτερο οικείο
1. πρόσωπο
δείχνω θυμωμένος
πέφτω
2. μεταφορικά κάθαρμα Τι μούτρο!
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close