μπάζα

Μεταφράσεις

μπάζα

rubble ('baza)
ουσιαστικό ουδέτερο πληθυντικός
άχρηστα υλικά οικοδομής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close