μπάντα

Μεταφράσεις

μπάντα

bandbandezespółbandbandaバンドالفرقةBand밴드bandabandband ('banda)
ουσιαστικό θηλυκό
1. το πλάι η δεξιά μπάντα
φυλάω, εξοικονομώ
2. ορχήστρα πνευστών και κρουστών η μπάντα του δήμου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close