μπάρα

Αναζητήσεις σχετικές με μπάρα: βαρύ
Μεταφράσεις

μπάρα

barrierشريطбарバーBarברแถบBarBar ('bara)
ουσιαστικό θηλυκό
1. ραβδί, σωλήνας για διάφορες λειτουργίες H πόρτα έκλεινε με μπάρα. μπάρα χρυσού
2. αθλητισμός ξύλινο στήριγμα στον τοίχο για ασκήσεις κάνω ασκήσεις στην μπάρα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close