μπάσος

(προωθήθηκε από μπάσα)
Μεταφράσεις

μπάσος

('basos) αρσενικό

μπάσα

('basa) θηλυκό

μπάσο

bass ('baso) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με βαθύ, χαμηλό ήχο μπάσα φωνή
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close