μπάτσος

Μεταφράσεις

μπάτσος

copper, cop, rozzer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close