μπάφος

Μεταφράσεις

μπάφος

bédo, joint, pétard, pète
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close