μπαγκέτα

Μεταφράσεις

μπαγκέτα

baguette, baton

μπαγκέτα

baguette
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close