μπακίρι

Μεταφράσεις

μπακίρι

cobre

μπακίρι

cuivre

μπακίρι

koper
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close