μπαλιά

Μεταφράσεις

μπαλιά

(ba'ʎa)
ουσιαστικό θηλυκό
το χτύπημα της μπάλας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close