μπαμπάκας

Μεταφράσεις

μπαμπάκας

daddy

μπαμπάκας

بابا

μπαμπάκας

tatínek

μπαμπάκας

far

μπαμπάκας

Vati

μπαμπάκας

papaíto, papi

μπαμπάκας

isi

μπαμπάκας

papa

μπαμπάκας

tata

μπαμπάκας

papà

μπαμπάκας

パパ

μπαμπάκας

아빠

μπαμπάκας

pappa

μπαμπάκας

pappa

μπαμπάκας

tatuś

μπαμπάκας

papá, papai

μπαμπάκας

папочка

μπαμπάκας

pappa

μπαμπάκας

พ่อ

μπαμπάκας

babacığım

μπαμπάκας

bố

μπαμπάκας

爸爸
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close