μπαμπούλας

Μεταφράσεις

μπαμπούλας

bogeyman, booger, bugbear
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close