μπανάλ

Μεταφράσεις

μπανάλ

platt (ba'nal)
επίθετο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
ενοχλητικά συνηθισμένος λέω μπανάλ πράγματα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close