μπαρμπούνι

Μεταφράσεις

μπαρμπούνι

mullemulsalmoneteparmice (bar'buni)
ουσιαστικό ουδέτερο
κόκκινο ψάρι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close