μπατάρω

Μεταφράσεις

μπατάρω

overturn (ba'taro)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
πέφτω στο πλάι Το πλοίο μπάταρε.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close