μπατίρης

Μεταφράσεις

μπατίρης

batırmak

μπατίρης

broke, skint
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close