μπατσίζω

Μεταφράσεις

μπατσίζω

baffer, giffler
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close