μπικ

Μεταφράσεις

μπικ

(bik)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
στιλό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close