μπιτόνι

Μεταφράσεις

μπιτόνι

bidon (bi'toni)
ουσιαστικό αρσενικό
δοχείο για υγρό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close