μπιχλιμπίδι

Μεταφράσεις

μπιχλιμπίδι

dij (bixli'biði)
ουσιαστικό ουδέτερο
ψεύτικo στολίδι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close