μπλαζέ

Μεταφράσεις

μπλαζέ

blasé
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close