μπλιγούρι

Μεταφράσεις

μπλιγούρι

groats, meal
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close