μπλόκο

Μεταφράσεις

μπλόκο

封锁bloqueoblokádaالحصارблокадаblokadyblokkade封鎖bloqueioblocusbloccoblokadeblockade封鎖блокада봉쇄 ('bloko)
ουσιαστικό ουδέτερο
εμποδίζω το πέρασμα, περικλείω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close