μπογιάτισμα

Μεταφράσεις

μπογιάτισμα

(bo'jatizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
βάψιμο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close