μπορεί

Μεταφράσεις

μπορεί

perhaps (bo'ri)
ρήμα απρόσωπο (ρήμα)
ίσως Μπορεί. Μπορεί να βρέξει.
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close