μπορς

Μεταφράσεις

μπορς

борщ
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close