μπουγιότα

Μεταφράσεις

μπουγιότα

bouillir, bouillotte
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close