μπουλούκι

Μεταφράσεις

μπουλούκι

(bu'luci)
ουσιαστικό ουδέτερο
ανοργάνωτο πλήθος κόσμου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close