μπουμπουνίζει

Μεταφράσεις

μπουμπουνίζει

(bubu'nizi)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα) απρόσωπο (ρήμα)
βροντάει
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close