μπουμπουνητό

Μεταφράσεις

μπουμπουνητό

(bubuni'to)
ουσιαστικό ουδέτερο
βροντή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close