μπουμπούνας

Μεταφράσεις

μπουμπούνας

(bu'bunas)
ουσιαστικό θηλυκό
χαζός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close